ROUWBEGELEIDING

Via-Silvia biedt persoonlijke rouwbegeleiding. Samen gaan we op zoek naar de bron van uw stagnering. Vanuit die bron zal u stap voor stap een nieuwe weg vinden om in te slaan en verder te wandelen op uw eigen levenspad zodat het verlies niet langer uw weg blokkeert.

Rouw vindt niet alleen plaats bij het afscheid nemen van een dierbare. Rouw komt ook voor bij verlies van gezondheid, verlies van een baan, ongewenste kinderloosheid of een (echt)scheiding.
In onze maatschappij wordt vaak onderschat wat deze verliezen met iemand kunnen doen. Van jongs af aan wordt ons geleerd om flink te zijn en door te gaan. Op korte termijn lijkt dat wel te werken, maar op lange termijn breekt zich dat meestal op en loopt iemand helemaal vast. Zeker als de verliezen zich gaan stapelen en er geen ruimte genomen of gegeven wordt om hier op een juiste manier mee om te gaan.

Begeleidingstraject

Een kortdurend begeleidingstraject kan weer richting aan uw leven geven. Na een vrijblijvende telefonische intake kan de rouwbegeleiding starten. We zullen hierbij verschillende werkvormen gebruiken zoals : gesprekken, systemische opstellingen, lichaamsgerichte oefeningen, schrijfopdrachten, massage, muziek, beeldmateriaal, meditatie, visualisatie etc.

De begeleidingsgesprekken vinden plaats in de praktijkruimte in Sambeek.

Tarief
€ 69,00 per afspraak (75 minuten)